Wesseler kantpæle- og autoværnsklipper

Wesseler kantpæle – og autoværnsklipper

Wesseler kantpæleklipper

se PDF