Truxor Amfibiefartøj

Truxor Amfibiebåd

truxor 2

amfibiebaad_truxor

Truxor, Amfibisk båd med meget udstyr til vedligeholdelse af vandløb, søer og vådområder.

se den nye Truxor T-serie

se Truxor PDF

se Truxor arbejdsredskaber

Se link med billeder