UNA 100 – 200

UNA 100 – 200 kan monteres med forskellige arbejdsredskaber

Uni-arm UNA 100 og UNA 200 er beregnet til montering på køretøjer med egen hydraulikstation og hydraulisk højdeindstilling af monteringsplade. Basisaggregatet kan monteres med   forskellige arbejdsredskaber.
UNA 100 og UNA 200 gør det muligt at anvende redskaberne i køretøjets front og på siden. Den symmetriske konstruktion af armklipperen og de forskellige arbejdsredskaber bevirker, at armen kan arbejde på højre eller venstre side af køretøjet.

UNA 200 med Becx klipper

UNA med fingerklipper
• Arbejdsområde: venstre, højre og foran
køretøjet
• Arbejdsområde 210 grader
• Arbejder foran, under og bagved autoværn
(UNA 200)
• På skrænt
• Sideforskydning med 1,15 m
• Rækkevidde fra midten af køretøj 3,40 m
• Foldes sammen foran køretøjet under
transport
• Frit udsyn under transportkørsel
• Undvigelsesanordning ved påkørsel af
forhindringer
• mekanisk indstilling af udliggeren
• Slagleklipper med kraftig ydelse og lav
egenvægt
• Arbejdsredskaber med hurtigskift:
– Slagleklipper
– Ukrudtsbørste
– Fejekost
– Fingerklipper
– Kantpæle- og skiltevasker

UNI-arm UNA 200 med slagleklipperhoved MKL 10 klipper vejrabatter, skråninger og andre overflader i bund uden at skade dem.  Slagleklipperen er beregnet til at slå og findele vanskeligt materiale som sejt græs og små træer. Det gode udsyn over arbejdsredskabet sikrer en nem håndtering. Den enkle betjening sker igen med køretøjets hydraulik eller med en styreblok monteret på udliggeren. En løberulle på hele klippebredden sikrer en god terræntilpasning af slagleklipperen, også på ujævnt terræn. Konstruktionen af UNA 200 er udført således, at der også kan arbejdes bagved autoværn eller omkring kantpæle. Slåning foran køretøjet forgår også på braklagte arealer uden  problemer.   Der kan leveres støttehjul når monteringen sker på mindre køretøjer. Der findes køretøjer som er forsynet  med blokering af foraksel. På disse behøves ikke støttehjul. Ved transport skal udliggeren UNA 100 og UNA 200 sammenklappes foran køretøjet. Udsynet fremad bliver frit.

se PDF brochure